4. ДОКУМЕНТИ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва на 31.12.2011р.
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва на 31.12.2012р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014р.Інформацію розміщено 06.03.2015р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рікІнформацію розміщено 06.03.2015р.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рікІнформацію розміщено 06.03.2015р.
Звіт про власний капітал за 2014 рікІнформацію розміщено 06.03.2015р.
Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2013 рік
Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30.09.2014р.
Додаток 5 до податкової декларації з додатку на додану вартість. Період - 01.2015р.
Податкова декларація з податку на додану вартість. Період - 01.2015р.
Податкова декларація з податку на додану вартість. Період - 02.2015р.
Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Період - 2015р.
Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власнсті). Період - 2015р.
Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1). Період - 02.2015р.
Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5). Період - 02.2015р.
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Період - 03.2015р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Період - 9 міс. 2014р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013р.
Звіт про травматизм на виробництві. Період - 2014р.
Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів. Період - 2014р.
Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії. Період - 2014р.
Звіт з праці. Період - 01-02.2015р.
Звіт з праці. Період - 01-03.2015р.
Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів переробки нафти. Період - 01.2015р.
Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів переробки нафти. Період - 02.2015р.
Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів переробки нафти. Період - 03.2015р.
Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015р.Інформацію розміщено 05.03.2016р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015р.Інформацію розміщено 05.03.2016р.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р.Інформацію розміщено 05.03.2016р.
Звіт про власний капітал за 2015р.Інформацію розміщено 05.03.2016р.
Примітки до річної фінансової звітності за 2015р.Інформацію розміщено 05.03.2016р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016р.Інформацію розміщено 03.03.2017р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016р.Інформацію розміщено 03.03.2017р.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016р.Інформацію розміщено 03.03.2017р.
Звіт про власний капітал за 2016р.Інформацію розміщено 03.03.2017р.
Примітки до річної фінансової звітності за 2016р.Інформацію розміщено 03.03.2017р.
ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" 2011